VEELGESTELDE VRAGEN

Iconen en meldingen

Iconen en meldingen

  1. Ga naar de instellingen van uw smartphone.
  2. Tik op ‘Toegankelijkheid’ .
  3. Tik op ‘Verbeteringen zichtbaarheid’ .
  4. Tik op ‘Inzoomen op scherm’.
  5. Sleep de zoombalk naar links om minder in te zoomen .
Op het standaardscherm van de smartwatch worden de tijd, datum (maand en dag), batterijstatus van de smartwatch en bluetooth-status weergegeven.
U navigeert naar andere schermen door te vegen: naar rechts om naar het volgende scherm te gaan en naar links om naar het vorige scherm te gaan.
Terwijl de medische smartwatch werkt, kunnen de volgende pictogrammen verschijnen op het scherm.
A-fib gedetecteerd:
CS System 3 heeft A-fib-omstandigheden gedetecteerd.
De smartwatch trilt bij het begin en einde van de A-fib-episode.
Het wordt ten zeerste aanbevolen uw arts op de hoogte te brengen dat uw smartwatch van CardiacSense een A-fib-aritmie heeft gedetecteerd.
Batterijstatus:
Het is raadzaam de smartwatch op te laden bij een batterijniveau van 40%.
Bij 20% hoort de smartwatch te worden opgeladen.
Wanneer het batterijniveau daalt tot 10%, gaat het scherm uit en wordt een diepeslaapmodus ingeschakeld.
Bluetooth-status:
hardwarefout / verbonden / niet verbonden /
vliegtuigmodus
Geheugenstatus: laag / zeer laag / geen registratie
Geen signaal:
Geen meting; kan verschijnen vanwege een lage huidtemperatuur, een beperkte bloeddoorstroming of te veel beweging.

Meldingen

Wanneer het account wordt aangemaakt, beschikt het systeem over standaarddrempels voor elke parameter. Als de drempels worden overschreden, wordt een melding weergegeven.
 
Wanneer A-fib wordt gedetecteerd of een van de parameters de ingestelde drempel overschrijdt, wordt de waarde ervan in het rood en met een rode rand weergegeven.

Melding in de app:

mceclip0.png

Melding op de medische smartwatch:

Probleemoplossing

Probleem Mogelijke oorzaak Corrigerende maatregel
Storing indicatieled
Hardwarefout
Vervang het oplaadstation
De medische smartwatch wordt niet opgeladen.
De smartwatch zit achterstevoren in het
oplaadstation.
Plaats de medische smartwatch correct in het oplaadstation.
Gebruik de magneet in het oplaadstation om de smartwatch er correct in te plaatsen.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Corrigerende maatregel
Er worden geen resultaten weergegeven.
Er is geen mobiele communicatie met de smartwatch.
Schakel de bluetooth- en locatieservices in.
Doordat de batterij van de smartphone bijna leeg is, schakelt die over op de batterijbesparingsmodus, waarin de locatie- en/of bluetooth-services worden uitgeschakeld.
Laad de smartphone op.
Er worden geen signalen weergegeven en de app verdwijnt
naar de achtergrond.
Inkomende oproep/melding terwijl de realtimesignalen worden bekeken.
Start de app opnieuw op.
Het opstellen van het rapport wordt onderbroken.
De batterij van de smartwatch of de smartphone is bijna leeg of u ontvangt een melding op de smartphone.
Voer het proces opnieuw uit.
Geen internetverbinding.
 
De gegevens worden niet opgeslagen in de app.
Controleer de internetverbinding van uw smartphone.
Er is geen verbinding met de smartwatch.
Controleer de bluetooth-koppeling met de smartwatch.
 
Controleer of de smartwatch en smartphone zich binnen een afstand van 4 m van elkaar bevinden.
SymptoomMogelijke oorzaakCorrigerende maatregel
Het scherm werkt niet of de groene leds op de achterzijde branden niet.
De smartwatch is uitgeschakeld of de batterij is leeg.
Zet de smartwatch aan of laad de batterij op.
Het scherm staat aan, maar de groene leds op de achterzijde branden niet.
Mogelijk probleem met de sensoren.
Neem contact op met de helpdesk van CardiacSense.
Er is een algemeen probleem met de smartwatch of met de sensoren ervan.
Neem contact op met de helpdesk van CardiacSense.
De smartwatch heeft geen contact tussen uw vingers en de ecg-sensor gedetecteerd.
Neem uw vingers van de sensor en plaats ze er weer
op.
De batterij van de smartwatch is slechts voor 20% opgeladen.
Plaats de medische smartwatch correct in het oplaadstation
en laad hem op.

De smartwatch beschikt over een heel beperkt opslaggeheugen.

Verwijder oude bestanden, zodat nieuwe gegevens kunnen worden opgeslagen.

De smartwatch registreert de metingen niet, omdat hij over onvoldoende opslaggeheugen beschikt

Verwijder oude bestanden, zodat nieuwe gegevens kunnen worden opgeslagen.

Geen signaal van de smartwatch. Dit kan foutieve meetresultaten opleveren.

Mogelijk komt dit door een lage huidtemperatuur of een beperkte bloeddoorstroming.