VEELGESTELDE VRAGEN

Algemene informatie

Horloge

Als de smartwatch aanstaat, de blauwe led niet gaat branden wanneer hij in het oplaadstation wordt geplaatst en de smartwatch niet wordt opgeladen, probeer dan de smartwatch en de pogo-pennen op het oplaadstation te reinigen met een (alcohol)doekje om resten vochtinbrengende crème te verwijderen. Mogelijk werken die isolerend.

AScherm
B
SpO2- en bloeddruksensor (voor gebruik in latere versies)
C
Aan-uitknop voor smartwatch en scherm (smartwatch in-/uitschakelen: gedurende 3 seconden ingedrukt houden; scherm in-/uitschakelen: kort indrukken)
D
Thermometer (voor gebruik in latere versies)
E
Ecg-sensor die wordt gebruikt voor ecg-metingen in real time (door uw vinger erop te plaatsen en te houden terwijl de ecg-meting wordt uitgevoerd)
F
Ecg-sensor (voert verschillende metingen uit door middel van contact met uw huid)
G
Laadcontacten voor de medische smartwatch op het oplaadstation
HPPG-sensor
I
Serienummer, gebruikt om de smartwatch te identificeren en te koppelen aan een smartphone
De beschermingsklasse van de CS Watch 3 is IP-67, wat betekent dat u de smartwatch kunt gebruiken tijdens het sporten, in de regen en terwijl u uw handen wast of een douche neemt.
In de vliegtuigmodus wordt de smartwatch losgekoppeld van de CS Mobile-app.
 
Het monitoren gaat door, maar de meetresultaten worden alleen opgeslagen op de smartwatch en worden niet doorgezonden naar de app.
 
U schakelt de vliegtuigmodus in als volgt:
 1. Veeg naar rechts tot de bluetooth- en de vliegtuigmodus worden weergegeven.
 2. Zet de schuifknop op de vliegtuigmodus.

**Als u de bluetooth-modus opnieuw wilt inschakelen, zet u de schuifknop terug op bluetooth.

Druk gedurende 2 tot 3 seconden op de aan-uitknop van de medische smartwatch (met deze knop schakelt u ook het scherm in en uit, door er kort op te drukken).
 
De smartwatch trilt even en het scherm gaat aan.
De twee groene leds op de achterzijde van de smartwatch lichten op om aan
te geven dat de PPG-sensoren goed werken.

Mobiele app schermen

Knippert het scherm van de app terwijl u hem gebruikt op uw smartphone? Zo stopt u dit: ga naar Menu > Mijn profiel en meld u aan. Keer vervolgens terug naar Menu > Dashboard en gebruik de app zoals gewoonlijk.
Het scherm van de CS3 Mobile-app omvat een menupictogram en drie tabbladen.
 • Tabblad Dashboard – toont meldingen, de gemeten polsslag en gemeten of handmatig ingevoerde medische parameters.
 • Tabblad Realtimegegevens – toont een grafiek en de waarde van de gemeten polsslag. Wanneer een ecg-meting wordt uitgevoerd, worden hier ook een ecg en de gemeten hartslag weergegeven.
 • Tabblad Aantekeningen – hier kunt u de gevoelens die u ervaart en andere voorvallen melden. Die worden dan in de rapporten opgenomen.
Tik op het menupictogram linksboven op het scherm en er verschijnt een menu dat een lijst omvat met de beschikbare instellingsopties.
 • Dashboard – brengt u terug naar het dashboardscherm.
 • Mijn profiel -hier kunt u uw persoonlijke en medische informatie wijzigen, de ingestelde drempels aanpassen en het toestemmingsformulier met de voorkeuren en voorwaarden invullen.
 • Instellingen – hier kunt u instellingen wijzigen die verbonden zijn aan de applicatie. Zo kunt u de smartwatch verwijderen en uw account- en rapportwachtwoorden, de interfacetaal van de app en de meeteenheden wijzigen.
 • Maandrapporten – om een overzicht aan te vragen voor 30 dagen vanaf een geselecteerde datum.
 • Info – hier vindt u informatie i.v.m. CardiacSense (de versie van de CS3 Mobile-app, adressen en andere bijzonderheden i.v.m. CS System 3), uitleg over de smartwatch en app-pictogrammen, deze gebruikershandleiding en de CardiacSense-website met het privacybeleid.
Opmerking: om toegang te verkrijgen tot ‘Mijn profiel’ en ‘Instellingen’ moet u zich aanmelden bij de applicatie.
Relevant content:
Het tabblad Dashboard is het hoofdscherm van de applicatie. Op het scherm staan (eventuele) meldingen, de realtime gemeten polsslag en andere gemeten of manueel ingevoerde medische parameters.
Opmerkingen: In velden met een ‘+’ ernaast moet u de waarde handmatig invoeren. Alle andere veldwaarden worden bijgewerkt door ze te meten met de medische smartwatch.
 • De waarden voor bloeddruk, SpO2, en glucose worden handmatig ingevoerd door de gebruiker en worden om middernacht gereset.
 • De waarde voor gewicht wordt handmatig ingevoerd tijdens het instellen
  van het account en geeft de laatste invoerdatum aan (deze waarde wordt niet gereset).
Relevante inhoud:
Het tabblad Realtimegegevens toont de polsslag die de CS Watch 3 heeft gemeten (waarde en grafiek).
 
Wanneer een ecg-meting wordt uitgevoerd, worden in het tabblad Realtimegegevens ook een ecg en de gemeten hartslag weergegeven.
 
Meer informatie over het uitvoeren van een ecg-meting vindt u onder Hoe voer ik een ecg-meting uit?
In het tabblad Aantekeningen kunnen gebruikers gevoelens die ze ervaren noteren en andere voorvallen melden. Die worden dan in de rapporten opgenomen.
 
Een aantekening toevoegen doet u als volgt:
 1. Tik op een aantekening die beschrijft hoe u zich voelt. Er verschijnt een pop-upbericht dat u laat weten dat uw gevoel is gemeld.
  Bij sommige gemelde gevoelens krijgt u de aanbeveling om een ecg-meting uit te voeren en het gebeurtenisrapport naar uw arts te verzenden.

  Na enkele seconden verdwijnt het bericht.
   
 2. Tik op een ander gevoel of voorval dat u wenst te melden.
 3. Keer terug naar het Dashboard.

Onderhoud

Voordat u de medische smartwatch opbergt, moet u controleren of hij volledig opgeladen en uitgeschakeld is. Zelfs wanneer hij niet zal worden gebruikt, moet de batterij opgeladen zijn.
Om te zorgen dat de CS Watch 3 en zijn oplaadstation lange tijd goed blijven presteren, moet u ze regelmatig reinigen.
 
Veeg de smartwatch schoon met een niet-schurende, pluisvrije doek.
 
Opgelet: gebruik geen schoonmaakmiddelen om de medische smartwatch en het oplaadstation te reinigen.

Hoelang gaat de batterij mee?

Onder normale gebruiksomstandigheden zou de batterij tot 24 uur moeten meegaan.
De CS Watch heeft een ingebouwde oplaadbare batterij en wordt opgeladen wanneer u de smartwatch in de houder plaatst.
 1. Steek de stekker van het oplaadstation in het stopcontact.
 2. Plaats de smartwatch in de houder zodat de 4 goudkleurige contacten op de achterzijde ervan de 4 goudkleurige pogo-pinnen in de houder raken. Het oplaadstation is voorzien van magneten die helpen om de medische smartwatch correct te plaatsen.
Tijdens het opladen zijn de sensoren uitgeschakeld en geeft het scherm het actuele batterijniveau weer.
 • Een lege batterij is na ongeveer 2 uur weer helemaal vol.
 • Onder normale omstandigheden maakt een volledig opgeladen batterij tot
  2 dagen (48 uur) continu gebruik mogelijk.
Laad de batterij op wanneer de batterij-indicator oplicht.
Wanneer het batterijniveau daalt tot 10%, gaat het scherm van de medische smartwatch uit en wordt een diepeslaapmodus ingeschakeld. Als de batterij sneller leeg raakt dan verwacht, is ze aan vervanging toe. De levensduur van de batterij bedraagt ongeveer 2 jaar, afhankelijk van het gebruik.
 
De batterij mag alleen door een erkende technicus worden vervangen. Neem
contact op met CardiacSense of uw lokale distributeur voor meer informatie.
De meegeleverde oplader laadt de smartwatch in 2 uur weer volledig op.

Integraties

Gegevens van de medische smartwatch kunnen naar een EMR of om het even welk ander systeem van derden worden doorgezonden door middel van volledige op API gebaseerde integratie of door ze te exporteren in pdf-rapporten.

Versie updates

Wanneer CardiacSense een nieuwe versie van de CS3 Mobile-app uitbrengt, vervangt de nieuwe versie automatisch de huidige versie op uw smartphone (tenzij automatische appupdates niet zijn toegestaan op uw smartphone). In elk geval wordt de app bijgewerkt de volgende keer dat u hem opent en er een internetverbinding is.

De upgrade wordt op de achtergrond uitgevoerd en heeft geen invloed op de koppeling van de medische smartwatch en de app. Uw opgeslagen gegevens, rapporten en wachtwoorden blijven bewaard.
Wanneer nieuwe firmware beschikbaar is voor de medische smartwatch, wordt die automatisch bijgewerkt op de smartwatch. De app meldt in een bericht dat de software van de smartwatch wordt bijgewerkt en dat u de CS Mobile-applicatie moet laten openstaan tijdens de update.
 

Als u automatische updates hebt ingesteld op uw mobiele device wordt de CardiacSense App automatisch geüpdatet vanuit de appstores zodra er een nieuwer versie beschikbaar is. Als u geen automatische updates hebt ingesteld dan kunt u handmatig een nieuwe versie downloaden.

Nadat de nieuwe App is geïnstalleerd en u deze op het scherm zichtbaar heeft, komt er een melding dat het horloge ook wordt geüpdatet vanuit de app. Het is belangrijk dat u tijdens het update proces de app open houdt en het horloge binnen bluetooth bereik is van uw mobiele device. Het update proces duurt ongeveer 5 tot 8 minuten en de voortgang wordt aangegeven in procenten.

Nadat het update download proces klaar is wordt de software in het horloge bijgewerkt. Tenslotte wordt gevraagd om het horloge éénmalig in de cradle (de oplader) te plaatsen voor kalibratie van de sensoren.

Beperkingen

Nee, de medische smartwatch is niet geschikt om mee te zwemmen.

Algemeen

Nee, de medische smartwatch is bedoeld voor persoonlijk gebruik (één gebruiker). Alle metingen worden naar één patiëntdatabase verzonden. Gebruik door meerdere gebruikers zou foutieve rapporten opleveren.
De medische smartwatch kan telkens aan slechts één smartphone worden gekoppeld. Om de smartwatch aan een andere smartphone te koppelen, moet u hem eerst loskoppelen van de smartphone waaraan hij gekoppeld is. Dat kan via de app of, bij verlies van de smartphone, door de fabrieksinstellingen te herstellen.

Relevant content:

De onderneming zelf verleent geen monitoringdiensten, maar de medische smartwatch kan wel worden geïntegreerd in de systemen van de dienstverlener om gebruiksvriendelijke, comfortabele, continue langetermijnmonitoring te bieden die verbonden is met zijn realtimesysteem.
 
Realtimegegevens bekijken kan ook via het artsenportaal en de verpleegkundigenkamer.